Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvod k druhé části

Je obecně známo, že nikde v křesťanském Zákoně není Ježíš zmiňován jako jeho autor, naopak Ježíš v křesťanském Zákoně vždy zdůrazňuje věčnou platnost Zákona Mojžíšova, tak jak jsme to dokázali v kapitolách 19, 20, 24, 29 a 30 v první části této knihy.
Mimo to je známo, že křesťanský Zákon byl sepsán mnoho let po Ježíšově smrti.
Svatý Jeroným dokonce ve své latinské verzi křesťanského Zákona prohlásil, že Marek a Lukáš sepsali své knihy pouze na základě informací z doslechu.
Nepřímo tak připustil apokryfní charakter těchto textů, a identifikoval tak pravý původ nepřesností a rozporů, které se v těchto knihách objevují.
Čtenář by měl věnovat pozornost nesprávnému citování textů našich proroků a jejich nesprávnému chápání a vysvětlování v knihách křesťanského Zákona.
Slova našeho Písma Svatého jsou velmi často v knihách křesťanského Zákona překroucena nebo změněna.
Po pečlivém prostudování knih křesťanského Zákona jsme byli ohromeni jak byli jeho autoři schopni přehlížet, ať již záměrně nebo neúmyslně, souvislosti a skutečný význam textů našich Svatých textů.