Jdi na obsah Jdi na menu
 


52. Božská jednota, Ježíš a apoštolové

Ve verši 10:38 v křesťanské knize Jan se dočteme  -

 

Jestliže je však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.

 

To samé se opakuje ve verši 14:11 -

 

Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky!

 

Ve verších 17:21 až 23 se ale píše -

 

Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno.
Já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.

 

Jednota Otce a Syna se podle výše uvedených veršů vztahuje i na dvanáct apoštolů.
Pokud křesťané věří v princip Božské jednoty, měli se zamyslet nad pojmem Trojjedinost, neboť Ježíš učinil dvanáct apoštolů svojí součástí, a proto by také měli být zahrnuti do sdružení Božských bytostí.