Jdi na obsah Jdi na menu
 


97. Chybný křesťanský výklad

Ve verši 8:8 v křesťanské knize List Židům se píše -
 
Ale když Bůh kárá svůj lid, říká: Hle, přicházejí dny, praví Věčný, kdy s domem izraelským i s domem judským uzavřu smlouvu novou.
 
Jedná se o citaci verše 31:31 z knihy Jeremiáš -
 
Hle, přicházejí dny, je výrok Věčného, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu.
 
Vyvrácení křesťanského výkladu tohoto verše najdeme v kapitole 29 v první části této knihy.
 
Autor křesťanské knihy Židům ve verši 8:13 říká -
 
Když Bůh mluví o nové smlouvě, říká tím, že první je zastaralá. Co je zastaralé a vetché, blíží se zániku.
 
Autor si neuvědomuje, že duchovní věci se neopotřebovávají jako staré oděvy.
Změnil by jistě svůj názor, kdyby si přečetl verše 7 a 8 Žalmu 111 -
 
Činy jeho rukou jsou pravda a právo, spolehlivá navěky a navždy.
 
Podobná jsou slova Izajášova ve verši 40:8 -
 
Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.