Jdi na obsah Jdi na menu
 


73. Rozpor mezi skutky apoštolů a učením církve ve věci obřízky

Ve verších 16:1 až 3 v křesťanské knize Skutky apoštolů se dočteme -

Tak se Pavel dostal také do Derbe a do Lystry. Tam byl jeden učedník jménem Timoteus; jeho matka byla židovka, která uvěřila v Krista, ale jeho otec byl pohan. Bratří v Lystře a v Ikoniu o něm vydávali dobré svědectví, a Pavel ho chtěl vzít s sebou. Z ohledu na tamější židy jej dal obřezat: všichni totiž věděli, že jeho otec byl pohan.

Z těchto veršů je zřejmé, že původní křesťané praktikovali obřízku jako Židé.
Není tedy hříchem, když se křesťané pokouší Židy přesvědčit, aby přestali praktikovat obřad obřízky, který podle křesťanského Zákona praktikoval i první křesťanský misionář?