Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. Ježíšovo učení je proti Mojžíšovým pravidlům o rituální čistotě potravin

Ve verších 15:1 až 25 v křesťanské knize Matouš se dočteme, že když farizejové obvinili Ježíšovi učedníky, že jí aniž by si rituálně omyli ruce, Ježíš tvrdil, že to co vstupuje do úst člověka, ho neznesvěcuje, že ho ale znesvěcuje to, co vychází z jeho úst.
Podobně se vyjadřuje ve verších 7:1 až 24 i Marek.
Pokud by to byla pravda, proč nám tedy Zákon Mojžíšův zakazuje požívat nečisté věci?
Jak je psáno ve verši 11:43 v Třetí knize Mojžíšově -
 
Neuvádějte v opovržení sami sebe pro nějakou hemžící se havěť; nesmíte se jimi poskvrnit, abyste se jimi neznečistili.
 
Tento verš dokazuje, že Bůh považuje některé druhy potravin za nečisté.
Jakým právem Ježíš odporuje Zákonu, a jakým právem zprošťuje své židovské učedníky zákazu požívání zakázaného masa?
Pokud nečisté potraviny neznesvěcuje ústa toho kdo jí, proč učedníci zakazovali požívání krve a masa zardoušených zvířat?
Nespáchal snad Adam podle křesťanů hřích tím, že jedl to, co Bůh jíst zakázal?
O tom jak může duši člověka znesvětit opojný nápoj, nás informuje Písmo Svaté v příběhu Noeho a Lota.
Naopak Ježíšovo tvrzení, že jsou to slova vycházející z úst člověka, která znesvěcují je dosti zavádějící.
Neboť veškeré velebení Boha a vzdávání díků Všemohoucímu, stejně jako moudra a morální ponaučení nemohou duši znesvětit.