Jdi na obsah Jdi na menu
 


66. Nesrovnalosti křesťanských textů týkající se stravy

Ve verších 10:11 až 15 v křesťanské knize Skutky apoštolů se dočteme -

Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší; podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy k zemi. Byly v ní všechny druhy živočichů: čtvernožci, plazi i ptáci. Tu k němu zazněl hlas: Vstaň, Petře, zabíjej a jez! Petr odpověděl: To ne, Pane! Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje. Ale hlas se ozval znovu: Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté.
 
To samé najdeme ve verši 11:9.
 
V Pavlově Prvním listu Korintským ve verši 10:25 se dočteme -
 
Jezte všechno, co se prodává v masných krámech, a pro své svědomí se nepotřebujete na nic ptát.
 
Ve verši 7:15 v křesťanské knize Marek se zase dočteme, že nečisté jsou pouze věci vycházející z úst, ne věci do úst vcházející.
 
Již jsme poukázali na kontroverznost těchto tvrzení, když jsme je v 15 kapitole První části této knihy srovnávali s jinými verši křesťanského Zákona, které jasně zakazují požívání krve a masa zardoušených zvířat, například verše 15:19 a 20 v křesťanské knize Skutky apoštolů -
 
Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu, ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev.