Jdi na obsah Jdi na menu
 


75. Otázka spasení - rozpor mezi Pavlem a Ježíšem

Ve verších 16:30 a 31 v křesťanské knize Skutky apoštolů se dozvídáme, že se žalářník zeptal Pavla a Silase -

Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? Oni mu řekli: Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.

Odpověď apoštolů se neshoduje s odpovědí, kterou dal Ježíš podle veršů 19:16 až 19 v křesťanské knize Matouš -

A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? On mu řekl: Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání! Otázal se ho: Která? Ježíš odpověděl: Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.

A také ve verších 10:17 až 19 v křesťanské knize Marek -

Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku!

A dále pak ve verších 18:19 a 20 v křesťanské knize Lukáš -

Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku.

Ježíš na rozdíl od Pavla definuje jako podmínku spasení úplnou poslušnost Zákonu Mojžíšovu.