Jdi na obsah Jdi na menu
 


46. Ježíš v Talmudu

Ve verši 7:15 v křesťanské knize Jan se dočteme -

Židé se divili a říkali: Jak to přijde, že se vyzná v Písmech, když ho tomu nikdo neučil?
 
Z Talmudu se ale dozvídáme, že Ježíš měl učitele, který se jmenoval rabi Jošua ben Perachja, se kterým uprchl do Egypta před pronásledováním krále Janaje.
 
Vyháněj levou rukou, pravou rukou však vždy vítej zpět, a ne jak rabi Jošua ben Perachja, který vyhnal Ježíše Nazaretského oběma rukama. (Babylonský Talmud, Sanhedrin 107b - necenzurované vydání)
 
Vždy odstrkuj levou rukou a pravou rukou přitahuj, a ne jak rabi Jošua ben Perachja, který odstrčil jednoho ze svých žáků (Ježíše Nazaretského) oběma rukama. (Babylonský Talmud, Sotah 47a - necenzurované vydání)
 
Když král Jan Hyrcanus nechal zabít rabíny, rabi Jošua ben Perachja a Ježíš uprchli do Alexandrie v Egyptě.
Když nastal mír, Šimon ben Šetach mu poslal vzkaz: Ode mě (Jeruzaléma) svatého města, tobě Alexandrie Egyptská. Můj manžel zůstává ve tvém středu a já sedím opuštěné.
 
Rabi Jehošua ben Perachja vešel při zpáteční cestě do hostince, který pochválil. Řekl: Jak krásný je tento hostinec (slovo אכסניה achsanijá neznamená jen hostinec, ale také hostinský/á)
 
Ježíš řekl: Rabi, má ale úzké (mdlé) oči.
 
Rabi Jehošua ben Perachja mu řekl: Ty ničemo, to je to co tě zajímá?!
 
Rabi Jehošua ben Perachja vyslal čtyři sta trub (nadával) a exkomunikoval ho.
 
Ježíš přišel mnohokrát za rabi Jehošuou ben Perachjou a říkal: přijmi mě. Ale rabi Jehošua ben Perachja mu nevěnoval pozornost.
Jednoho dne rabi Jehošua ben Perachja pronášel Šema (během něhož nesmí být modlící se člověk rušen).
 
Ježíš před něj předstoupil, rabi Johošua ben Perachja se ho chystal přijmout a pokynul mu rukou. Ježíš se domníval, že ho rabi Jehošua ben Perachja vyhání. Vyšel ven, postavil cihlu a poklonil se jí.
 
Ježíš řekl rabi Jehošuovi ben Perachja: naučil jsi mě, že každý kdo hřeší a vede ostatní k hříchu nemá možnost pokání.
 
Učitel odpověděl: Ježíši Nazaretský praktikoval magii a kouzlil a vedl Izrael na scestí.