Jdi na obsah Jdi na menu
 


37. Ježíš a Pavel nedodržovali to co hlásali

Ve verších 6:27 až 29 v křesťanské knize Lukáš se dočteme -

Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili!
 
Obdobně se vyjadřuje i verš 5:39 v křesťanské knize Matouš.
Tato nařízení nejenom, že nedodržovali a nedodržují vyznavači křesťanského náboženství, nedodržoval je ani samotný Ježíš.
Neboť ve verši 18:22 v křesťanské knize Jan se dočteme, že Ježíš poté co ho udeřil strážce, nenastavil druhou tvář, místo toho se začal se strážcem dohadovat.
 
Po těch slovech jeden ze strážců, který stál poblíž, udeřil Ježíše do obličeje a řekl: Tak se odpovídá veleknězi? Ježíš mu odpověděl: Řekl-li jsem něco špatného, prokaž, že je to špatné. Jestliže to bylo správné, proč mě biješ?
 
Ani Pavel se podle veršů 23: 2 a 3 v křesťanské knize Skutků v tichosti nepodřídil příkazu Velekněze, který nařídil lidem vedle něj stojícím, aby Pavla udeřili přes ústa.
Pavel pokorně nenastavil svou tvář, naopak rozhořčeně začal Veleknězi nadávat -
 
Tu nařídil velekněz Ananiáš těm, kdo stáli u Pavla, aby ho udeřili přes ústa. Nato se Pavel k němu obrátil a řekl: Tebe bude bít Bůh, ty obílená stěno. Sedíš zde, abys mě soudil podle Zákona, a proti Zákonu rozkazuješ, aby mě bili?
 
Je zřejmé, že tato extrémně přísná pravidla nelze dodržovat, proto je velice zvláštní, že se napříč křesťanským Zákonem opakuje tvrzení, že Ježíšovo učení je mnohem praktičtější než Zákon Mojžíšův; toto je jeden z mnoha příkladů, na základě kterého musí každý myslící člověk dojít k závěru, že křesťanské učení nemusí být vždy pravdivé.