Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Narození z panny

Matouš ve verších 1:22 a 23 tvrdí, že se Ježíš narodil panně, aby bylo naplněno to, co řekl prorok Izajáš - Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh).

Čtenář si jistě vzpomene, že jsme v první části této knihy často řešili způsob citování našeho Písma Svatého v křesťanském Zákoně, a v jiných křesťanských textech; po důkladné analýze těchto citátů jsme zjistili, že nemají žádný vztah k tématům popisovaným v křesťanském Zákoně, nebo v jiných křesťanských textech.

 

To se týká i verše 7:14 z knihy Izajáš - Hle הָעַלְמָה (znamená mladou ženu, ne pannu) počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel.

Toto proroctví bylo určeno judskému králi Achazovi, aby byly zmírněny jeho obavy ze dvou králů, kteří vytáhli do války proti Jeruzalému.

Jaká může existovat souvislost mezi nezbytně nutným přesvědčením jeruzalémského krále a narozením Ježíše, které se událo až mnoho století po popsané události?
Jak by mohl být král Achaz uklidněn proroctvím, které by bylo naplněno v době, které se nedožije?