Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. Matouš nesprávně použil verš 11:1 z knihy Ozeáš

Ve verších 2:14 a 15 v křesťanské knize Matouš se dočteme - On (Josef) tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: Z Egypta jsem povolal svého syna.

Nesprávná citace verše 11:1 knihy Ozeáš je zřejmá.

Prorok mluví o osvobození Vyvoleného lidu z otroctví.

Říká totiž - Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho, zavolal jsem svého syna z Egypta.

 

To co řekl prorok Ozeáš o Izraeli zcela souhlasí s tím, co řekl Mojžíš faraonovi ve verších 4:22 až 23 v Druhé knize Mojžíšově - Potom faraónovi řekneš: Toto praví Věčný: Izrael je můj prvorozený syn. Vzkázal jsem ti: Propusť mého syna, aby mi sloužil.