Jdi na obsah Jdi na menu
 


78. Pavel překroutil slova proroka Ozeáše

Ve verších 9:24 až 26 v křesťanské knize List Římanům se píše -

Na nás, které povolal nejen ze židů, ale i z pohanských národů. Jak je psáno u Ozeáše: Lid, který není můj, povolám za svůj lid a Nemilovanou nazvu Milovanou, a kde bylo řečeno: Vy nejste můj lid, tam budou nazváni syny Boha živého.
 
Nebudeme řešit otázku, zda Pavel překroutil verš proroka Ozeáše z neznalosti nebo záměrně, postačí, když si přečteme verš 1:9 v knize Ozeáš -
 
I řekl: Pojmenuj ho Lóami (to je Nejste-lid-můj), neboť vy nejste můj lid a já nejsem váš Bůh.
 
Verš jasně dokazuje, že prorok Ozeáš neměl na mysli jinověrce, jak tvrdí Pavel, ale pouze Izrael, který v případě že bude následovat Zákon Boží, bude označován za עַמִּי Ammi - Můj lid a רֻחָמָה Rúchámá - Omilostěná; a pokud nebude následovat Zákon Boží, bude označován jako לֹא עַמִּי Lóammi - Nejste můj lid a לֹא רֻחָמָה Lórúchámá -Neomilostněná.
 
Ve verši 2:1 můžeme opět číst -
 
Izraelských synů bude však zase jak mořského písku: nikdo je nezměří, nikdo je nesečte. Na místě, kde se jim říká: Nejste lid můj, bude se jim říkat: Synové živého Boha.