Jdi na obsah Jdi na menu
 


15. Jan Křtitel a Eliáš

 

Podle veršů 11:13 a 14 křesťanské knihy Matouš řekl Ježíš -
 
Neboť všichni proroci i Zákon prorokovali až po Jana. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít.
 
Obdobnou pasáž najdeme i ve verši 16:16 v křesťanské knize Lukáš -
 
Zákon a Proroci až do Jana; od té chvíle se zvěstuje království Boží a každý si do něho vynucuje vstup.
 
Cílem těchto veršů je zřejmě přesvědčit, že Zákon a proroctví mají omezenou platnost a mají být zakončena Janem, Ježíšovým současníkem.
Na druhou stranu Ježíš podle verše 5:17 křesťanské knihy Matouš prohlásil -
 
Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.
 
Měli bychom si tedy položit otázku, proč nebylo naplněno proroctví o shromáždění deseti kmenů a o válce proti Gógovi a Magógovi?
Také bychom si měli všimnout rozporu mezi tvrzením Matouše, o tom že Jan byl biblickým Eliášem, a tvrzením v křesťanské knize Jan -
 
Znovu se ho (Jana Křtitele) zeptali: Jak to tedy je? Jsi Eliáš? Řekl: Nejsem. Jsi ten Prorok? Odpověděl: Ne.