Jdi na obsah Jdi na menu
 


44. Další důkaz popírající Trojjedinost

Ve verši 6:38 v křesťanské knize Jan se píše -

 

Neboť jsem (Ježíš) sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal.

 

Pokud v tomto verši Ježíš tvrdí, že jeho duše sestoupila na zem s cílem stát se součástí těla, tak zastával obecně rozšířené učení, že každá lidská bytost má duši; pokud ale tvrdil, že na zem sestoupilo jeho tělo, znamenalo by to, že popírá své narození v Betlémě v jesličkách.

 

Jak je psáno ve verši 2:7 v křesťanské knize Lukáš -

 

I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.

 

Dále ve verši najdeme další důkaz toho, že Ježíš nebyl Božskou Bytostí, ale pouze někým, koho Bůh vyslal.