Jdi na obsah Jdi na menu
 


48. Ježíšova krev zachrání křesťany před peklem

perek_mch.jpg

Rádi bychom předložili k diskuzi otázku, zdali mají křesťané nějakou oporu pro svou víru v to, že skrze Ježíšovo utrpení a krev budou spaseni jeho následovníci od věčného zatracení v pekle.
Pokud by tomu tak bylo, nemuseli by křesťané konat dobro, a nebyli by odpovědní za své zlé skutky.

Verše 6:9 až 10 z prvního Pavlova listu Korintským ale dokazují, že Ježíšovo ukřižování mělo mít pozitivní dopad pouze na bezúhonné, ne však na hříšníky.

Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.

Podrobné vysvětlení najdeme v následujících verších.

Z veršů vyplívá, že hříšníci nemohou být zachráněni, zároveň je zcela zřejmé, že spravedliví nepotřebují k získání Boží Přízně žádné přímluvy?

Vychází tedy najevo, že Ježíšova smrt neposloužila ani k záchraně hříšníků, ani ke spáse spravedlivých.

Pokud by křesťané tvrdili, že Ježíšova smrt zachránila z pekla duše potrestané za Adamův hřích, pak je můžeme odkázat na předchozí stránky, které zcela jasně dokázaly pomocí biblických veršů, že proroci a zbožní lidé nemohou být potrestáni za Adamův prohřešek.