Jdi na obsah Jdi na menu
 


28. Chybný výklad verše o konzumaci předkladného chleba

Ve verších 2:25 a 26 v křesťanské knize Marek se píše -

 

Odpověděl (Ježíš) jim: Nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst, on i ti, kdo byli s ním? Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kdo ho provázeli?

 

Obdobný verš můžeme najít i ve verších 12:3 a 4 v křesťanské knize Matouš -

 

On (Ježíš) však jim řekl: Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on i ti, kdo byli s ním? Jak vešel do domu Božího a jedli posvátné chleby, ačkoli to nebylo dovoleno jemu ani těm, kdo ho provázeli, nýbrž jen kněžím?

 

A také ve verši 6:3 a 4 v křesťanské knize Lukáš -

 

Ježíš jim odpověděl: Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad on i ti, kdo byli s ním? Jak vešel do domu Božího a vzal posvátné chleby, jedl je a dal i těm, kteří ho provázeli? A to byly chleby, které nesmí jíst nikdo, jen kněží.

Všichni výše citovaní autoři udělali stejnou chybu, neboť tato událost se stala v době velekněze Achímeleka, ne v době velekněze Abiatara, to se dočteme ve verši 21:2 v První knize Samuelově -

 

I přišel David do Nóbu ke knězi Achímelekovi.

 

Abiatar byl synem Achímeleka syna Achítúbova, který uprchl za Davidem.

Z položené otázky je zřejmé, že David přišel k Achímelekovi sám, a že s ním nikdo nepřišel -

 

Proč jsi sám a nikdo není s tebou?