Jdi na obsah Jdi na menu
 


47. Bylo ukřižování Ježíšovou vůlí?

perek_tz.jpg

Následující argument může být použit vůči křesťanům, kteří napadají judaismus.
Část křesťanů věří, že Židé Ježíše trýznili a ukřižovali proti jeho vůli, část zase že to byla Ježíšova vůle.
Pokud to byla Ježíšova vůle, tak byl tento čin (z pohledu křesťanů) schválen a Židé byli pouze vykonavateli Boží Vůle, a jednali v souladu s výrokem krále Davida v Žalmu 40:9 -
 
Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru.
 
A také se Žalmem 143:10 -
 
Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh.
 
Židé také musí brát v úvahu nařízení obsažené ve verši 10:11 v knize Ezdráš -
 
Nyní vzdejte chválu Věčnému, Bohu svých otců, a jednejte podle jeho vůle.
 
Pokud si Ježíš opravdu přál tento osud, není důvod, aby si na něj stěžoval.
Proč se modlil způsobem popsaným ve verši 26:39 v křesťanské knize Matouš -
 
(Ježíš) Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.
 
Důkaz o tom, že ukřižování nebylo Ježíšovou vůlí a důkaz popírající Ježíšovo božství najdeme ve verši 27:46 v křesťanské knize Matouš -
 
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
 
Tato věta dokazuje, že Vůle Boží byla odlišná od vůle Ježíše, a že Ježíš měl vztah k Bohu stejný jako jakýkoli jiný smrtelník.
 
Druhou možností je, že byl Ježíš ukřižován proti své vůli.
V tomto případě si musíme položit otázku, jak může být Ježíš označován za Boha, když nebyl schopen zastavit ty, kteří ho ukřižovali, a jak může být považován za Spasitele lidstva, když nedokázal zachránit ani vlastní život?
 
Posmrtné uctívání Ježíše vyvolává myšlenku na verš 28:9 v knize Ezechiel -
 
Budeš ještě prohlašovat: Jsem Bůh, před tím, kdo tě zabije? Jsi člověk, a ne Bůh, jsi v rukou těch, kdo tě skolí.