Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. (1M 3:15) jako "prorockých důkaz" o vítězství Ježíše nad satanem

 

perek_jb.jpg

 

První kniha Mojžíšova verš 3:15 - Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Křesťané se snaží posílit svou víru tvrzením, že výraz rozdrtí hlavu popisuje Ježíše, který zabije Satana, který je označen jako had.
Vyvrácení: Tato křesťanská interpretace textu je mylná, protože v případě, že by Ježíš zabil Satana, zničil by i příčinu hříchu, což znamená, že by mezi jeho vyznavači nebyli žádní hříšníci.
To, že vyznavači Ježíše pokračují v páchání hříchů i v dnešní době je nejlepším důkazem vyvracejícím výše zmíněnou křesťanskou doktrínu.
Konec verše (ty jemu rozdrtíš patu) ukazuje na nesprávnost tohoto tvrzení.
Jak mohl had (hřích) někoho zranit, když byl zničen?
 
Kromě toho, jak mohl Satan přemlouvat Židy a pohany, aby zabili Ježíše a jeho učedníky, když už měl být Satan Ježíšem zničen?
 
Pavel to sám vyvrací slibem v křesťanské knize Římanům ve verši 16:20 -
 
Bůh pokoje brzo srazí satana pod vaše nohy.
 
Stejný autor v křesťanské první knize Tesalonickým ve verši 2:18 píše -
 
Proto jsme k vám chtěli přijít, já, Pavel, víc než jednou, ale satan nám v tom vždy zabránil.
 
To nám zcela jasně dokazuje, že i po smrti Ježíše, v době Pavla, Satan stále existoval a měl převahu nad těmi, kdo měli být spaseni skrze Ježíše, a že křesťanský Zákon je v rozporu s výše uvedeným tvrzením křesťanů.