Jdi na obsah Jdi na menu
 


50. Vyvrácení tvrzení, že Ježíš a Bůh jsou jedna bytost

Ve verši 10:30 v křesťanské knize Jan se píše -

Já a Otec jsme jedno.

Mezi křesťany převládá názor, že Ježíš těmito slovy vyjádřil, že je nedílnou součástí Boha; nicméně my jsme již zaznamenali verše, které tento názor zcela vyvrací.

Například verš 13:32 v křesťanské knize Marek -

O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.

Každý pokus uvést v soulad tyto dva vzájemně si odporující verše vede pouze k dalším zmatkům.
Čím více budeme analyzovat křesťanský Zákon, tím jasněji budeme vnímat, že jeho hlavním posláním není zbožštění Ježíše; a že učení považující Ježíše za Boha nejsou podepřena přesvědčivými důkazy, dalo by se říct, že přání bylo otcem myšlenky.