Jdi na obsah Jdi na menu
 


36. Nenaplnění Izajášova proroctví

Ve verších 4:17 až 21 v křesťanské knize Lukáš se dočteme -

 

Podali mu knihu proroka Izaiáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: Duch Věčného jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Věčného. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se; a oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k nim: Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.

 

Lukáš ve svém citátu verše 61:1 až 2 z knihy Izajáš překroutil.

 

Duch Panovníka Věčného je nade mnou. Věčný mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Věčného přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící.

 

Aby Lukáš zdůraznil léčitelské schopnosti připisované Ježíšovi, přidal k mesiášovu poslání popsanému Izajášem i navracení zraku nevidomým.
Naopak vynechal část -

 

…. den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje.

 

Ježíš nemá právo si připisovat slávu za skutky, které nevykonal.
Izajáš ve verši hovořil o sobě.
Slovy - Věčný mě pomazal - neznamená nic jiného, než že se mu jako prorokovi dostalo Božího pomazání.
Byl to Izajáš, kdo by vyslán aby nabídl útěchu Izraelitům v době jejich dlouhého utrpení a beznaděje, přinesl jim naději na Boží pomoc a obnovu.
Prorok označuje Izraelské vyhnance jako pokorné se zkroušeným srdcem, zajatce, vězně, truchlící na Siónu.
To oni potřebovali utěšit sliby proroka, a pouze jim bylo proroctví určeno.