Jdi na obsah Jdi na menu
 


38. Ježíšova nelogická odpověď

Ve verších 11:37 až 41 v křesťanské knize Lukáš stojí -

 

Když domluvil, pozval ho k jídlu jeden farizeus. Ježíš k němu vešel a posadil se ke stolu. Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem nejprve neomyl. Ale Pán mu řekl: Vy farizeové očišťujete číše a mísy zvenčí, ale vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti. Pošetilci! Což ten, který stvořil zevnějšek, nestvořil také to, co je uvnitř? Rozdejte chudým, co je v mísách, a hle, všechno vám bude čisté.

 

Ježíšova odpověď zmíněná ve verši postrádá logiku, což je značně zarážející když se jedná o slova údajného syna Božího.
Nedbalý čtenář a člověk lhostejný vůči čistotě nemusí mít s tímto výrokem problém; člověk se zdravým rozumem by ale měl mít s touto nelogickou odpovědí problém.  
Podobné nesrovnalosti v Ježíšových odpovědích najdeme i v křesťanské knize Matouš.