Jdi na obsah Jdi na menu
 


69. Pavel nepochopil verš 10 Žalmu 16

Ve verších 13:35 až 37 v křesťanské knize Skutky apoštolů se Pavel říká -

A pak na jiném místě říká: Nedopustíš, aby se tvůj Svatý viděl zničení. David sloužil Bohu za svého života, potom podle jeho vůle zemřel, byl uložen k svým předkům a viděl zničení. Ten však, kterého Bůh vzkřísil, neviděl zničení.
 
Užití termínu David viděl zničení (porušení), dokazuje, že Pavel nepochopil smysl verše, který citoval.
Slovo שָׁחַת šáchat (které Pavel přeložil jako zničení, porušení) v žalmu znamená jámu, a je synonymem hrobu; neboť David spoléhal na spásu duší spravedlivých, a vyjádřil přesvědčení, že pouze tělo bude svrženo do jámy, a ne že tělo spolu s duší budou uvrženy do záhuby.
 
Užití slova šáchat (jáma) najdeme ve verši 13 v Žalmu 94 -
 
Dopřeješ mu klidu ve zlých dnech, zatímco se bude kopat jáma svévolníku.
 
A také ve verši 26:27 v knize Přísloví -
 
Kdo kope jámu, padne do ní, a kdo valí balvan, na toho se zvrátí.
 
Je zřejmé, že Pavel užil slova žalmu zcela jinak, než jak zamýšlel jejich autor.