Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. Židé nemohou z důvodu ztráty rodopisů získat kmenové dědictví

 

perek_ch.jpg

 

Jednou se mě zeptal křesťanský učenec: jak můžeme očekávat, že znovu získáme dědictví našich několika kmenů, když nevíme, kterého kmene jsme potomky, protože jsme navzájem smíšeni tak, že nelze sledovat naše rodokmeny?
 
Toto jsem odpověděl: kmeny odvedl do zajetí Šalmaneser, asyrský král, kmeny nebyly zničeny, ale pouze přemístěny z jedné země do druhé.
V Palestině zůstaly jin kmeny Juda (hlavní kmen) a Benjamín.
Mnoho příslušníků deseti vyhnaných kmenů se vrátilo a usadilo v pokolení Juda, které zůstalo v zemi svých otců, a dalo zemi Izraelské jméno Judea.
A tak můžeme najít v knize Ester, že Mordochaj, který přestože pocházel z kmene Benjamín, je označován, stejně jako ostatní vyhnanci v Persii, jako Jehudi, tedy Judejec resp. Žid.
Potomci kněží a levitů si do dnešních dní udrželi znalost svého původu.
Ti, kteří nebudou znát svůj původ v době obnovení, těm bude s Boží pomocí dána znalost původu.
Podle proroka Elijáše než přijde velký a hrozný den, obrátí se srdce synů k otcům jejich.
 
Nyní budeme pokračovat ve vysvětlování těch biblických pasáží, o kterých se křesťané domnívají, že se zmiňují o některých prvcích jejich víry.