Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

   

chizuk001.jpg

chizuk002.jpg

 

CHIZUK EMUNA - POSÍLENÍ VÍRY

Odpověď křesťanským misionářům

Napsal: chacham Izák ben Abraham Troki (1533-1594)

Přeložil a upravil: Nissim Valko

 

 

Proto poznej dnes a vezmi si k srdci, že יהוה je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi; žádný jiný není.

(5M 4:39)

 

 

 


free counters

 

free counters

 

Autor NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO s bývalou mesiánskou judeo-křesťanskou komunitou Yehoshua ha-Mashiah Liberec a Třinec, která se v současné době neoprávněně vydává za Bnei Miqra - Qaraim, ani s pseudo-karaimskou sektou, která si říká Ruští Qaraimové v zahraničí alias Karaimler-Mutazillitští Qaraimové Krymu a Kedaru v zahraničí alias Karaimler - Samaritáni Velkého Turkestánu, a jejíž většinu tvoří právě bývalí členové judeo-křesťanské skupiny Yehoshua ha-Mashiah.
Autor NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO s bývalým mesiánským rabínem, který se prohlásil za chachama výše zmíněné pseudo-karaimské sekty, a který se vydával za potomka karaimů, a pomocí podvodu chtěl imigrovat do Izraele.
Jeho podvod byl odhalen jak izraelskými úřady, tak izraelskou Radou Karaimských Mudrců.
Autor SE DISTANCUJE jak od veškerých aktivit a tvrzení bývalých členů judeo-křesťanské skupiny Yehoshua ha-Mashiah Liberec a Třinec, tak od všech aktivit a tvrzení pseudo-karaimské sekty Ruští Qaraimové v zahraničí alias Qaraimler - Mutazillitští Qaraimové Krymu a Kedaru v zahraničí alias Qaraimler - Samaritáni Velkého Turkestánu.
 
Author has nothing to do with former judeo-christian group Yehoshua ha-Mashiah from Liberec and Trinec (at this time this group misuse name Bnei Miqra - Qaraim), as same as author of this webpage has nothing to do with pseudo-karaite sect Russian Qaraim Abroad alias QARAIMLER - the Mu'tazilite Qaraim of the Crimea and Qedar Abroad alias QARAIMLER - Samaritans of Great Turkestan (the base of this group forms approximatelly 17 people from above mentioned judeo-christian group).
Author has nothing to do with self-appointed „hakhams“, leaders of above mentioned pseudo-karaite sect.
Author disavows from all of their activities, claimings, projects, opinions and mystification.
 
Автор перевода не имеет никакого отношения к бывшей иудео-христианской группе Иегошуа га-Машиах из чешских городов Либерец и Тршинец (в настоящее время зло-употребляют название Бней Микра - Караим), так же как и автор перевода не имеет никакого отношения к псевдо-караимской секте Русские Караимы за границей alias КАРАИМЛЕР - Караимы-мутазилиты Крымско-Кедарского Толка Заграницей alias КАРАИМЛЕР - Самаритяне Великого Туркестана (база РКзГ люди из упомянутой иудео-христианской группы).
Автор перевода не имеет никакого отношения к самозваным "гахамам", лидером вышеуказанных групп.
Автор перевода дистанционируется от всех их действий, тезисов, проектов, мнений и мистификацией псевдо-караимской секты Русских Караимов за границей.
 
אין למחבר קשר כלשהו עם הכת היהודית-נוצרית לשעבר "יהושע המשיח" מליברץ׳ וטרינץ׳ (כעת הקבוצה הזאת משתמשת לרעה בשם "בני מקרא - קראים") ,בדיוק כפי שאין למחבר דף האינטרנט הזה קשר כלשהו עם הכת הפסאודו-קראית "קראים רוסים בחו״ל" המכונה "קראימלר - הקראים המותזילים מקרים וקידר בחו״ל" המכונה גם "קראימלר - השומרונים של טורקיסטאן הגדולה" (בערך 17 אנשים מהקבוצה היהודית-נוצרית הנ״ל יוצרים את בסיס הקבוצה הזאת).
אין למחבר קשר כלשהו עם "חכמים" ממונים מטעם עצמם ,מנהיגי הכת הפסאודו-קראית הנ״ל.
המחבר מתנער מכל פעילויותיהם ,טענותיהם ,מיזמיהם ,דעותיהם ואפיפות במסתורין שהם נוקטים בהם.
 

V textu jsou použity biblické pasáže a pasáže křesťanských Evangelií z webových stránek http://www.biblenet.cz/, v případě že se český text výrazně odchyluje od hebrejského originálu, je upraven.

Knihu v roce 1681 přeložil do latiny anti-judaistický hebraista Johann Christoph Wagenseil pod názvem Tela ignea Satanae (Satanovy ohnivé střely).

21072022

001.jpglogo_bm.jpg