Jdi na obsah Jdi na menu
 


80. Pavel překrucuje slova Boží

Ve verších 10:6 až 9 v křesťanské knize List Římanům se píše -
 
Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto: Nezabývej se myšlenkou: kdo vystoupí na nebe, aby Krista přivedl dolů ani neříkej: kdo sestoupí do propasti, aby Krista vyvedl z říše mrtvých. Co však praví? Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci; je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
 
Pokud by si ti, kterým Pavel kázal, připomněli kapitolu 30 v Páté knize Mojžíšově, věděli by, že Pavel překroutil smysl veršů 30:12 a 13 -
 
Není v nebi, abys musel říkat: Kdo nám vystoupí na nebe, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili? Ani za mořem není, abys musel říkat: Kdo se nám přeplaví přes moře, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili?
 
Tato část Zákona nás učí, že je v možnostech každého člověka navrátit se k Bohu, kát se a dosáhnout tak odpouštění.
 
Náš zákonodárce nám ve verších 30:10 a 11 říká -
 
Budeš-li poslouchat Věčného, svého Boha, a dbát na jeho přikázání a nařízení, zapsaná v knize tohoto Zákona, a navrátíš-li se k Věčnému, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší. Tento příkaz, který ti dnes udílím, není pro tebe ani nepochopitelný, ani vzdálený.
 
Výše uvedené verše nám ukazují podstatu milosrdenství, snadnost jeho dosažení, tuto skutečnost dokresluje verš 30:14 -
 
Vždyť to slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval.