Jdi na obsah Jdi na menu
 


55. Ježíš přiznává, že je pouze poslem Božím, ne Bohem

Podle křesťanské knihy Jan verše 17:3 Ježíš říká -  

A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
 
V tomto verši Ježíš přiznává, že je pouze poslem, ne nedílnou součástí Boha.
 
Také verš 1:17 v křesťanském Prvním listu Timoteovi jasně deklaruje, že je přípustné uctívat pouze Všemohoucího -
 
Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. Amen.
 
Pokud Ježíš není součástí Boží slávy, musí být zcela závislý na vůli svého Stvořitele, stejně jako každý jiný tvor.