Jdi na obsah Jdi na menu
 


35. Nasrovnalosti v Ježíšově rodokmenu

V kapitole 3 v křesťanské knize Lukáš najdeme Ježíšův rodokmen, který se neshoduje s rodokmenem uvedeným v kapitole 1 v křesťanské knize Matouš.

Lukáš začíná následovně -
 
Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi třicet let, (jak se mělo za to) byl syn Josefa, jehož předkové byli: Heli, Mathat, Levi, Melchi, atd.
 
V křesťanské knize Matouš je Josefův původ sledován zpět k Šalamounovi synu Davidovu, výčet Josefových předků je uzavřen následujícím způsobem -
 
…. Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba, Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš.
 
Jak jsme již zmínili, Matouš uvádí dvaačtyřicet generací od našeho praotce Abraháma; zatímco Lukáš uvádí pouze dvacet šest generací.
Na základě těchto vzájemně si odporujících informací si musíme položit otázku, který z těchto dvou Josefů byl manželem Marie?
Byl to Josef syn Heli, jak se domnívá Lukáš, nebo to byl Josef syn Jákobův, jak se domnívá Matouš?
Pokud budeme věřit slovům Lukáše, pak musíme považovat slova Matoušova za nepravdivá, a naopak.
Lukáš sleduje Ježíšův rodokmen až k prvnímu předkovi, a říká, že Ježíš byl synem Adama syna Božího.
Z toho vyplívá, že Ježíš má zcela stejný nárok na titul Syn Boží, jako jakýkoliv jiný potomek Adamův.