Jdi na obsah Jdi na menu
 


60. Rozšíření a stáří náboženství není důkazem pravdivosti jeho učení a principů.

Ve verších 5:34 až 36 v křesťanské knize Skutky apoštolů se píše -

 

Tu vstal ve veleradě farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid; poručil, aby je na chvíli vyvedli ven, a řekl: Dobře si rozmyslete, Izraelci, co s těmi lidmi chcete udělat. Před nedávnem povstal Theudas a tvrdil, že je Vyvolený; přidalo se k němu asi čtyři sta mužů. Když byl zabit, byli všichni jeho stoupenci rozprášeni a nakonec z toho nebylo nic.

 

A ve verši 39 -

 

Pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit - nechcete přece bojovat proti Bohu.

Toto téma zmiňujeme za účelem vyvrácení veršů, které budou následovat.

Jak jsme již poznamenali, doba existence, rozšíření a počet přívrženců nějaké sekty není důkazem pravdivosti jejího učení, v opačném případě by to znamenalo, že víra mohamedánů je téměř stejně pravdivá jako víra křesťanů.