Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. Proč už Izrael nemá krále?

 

perek_g.jpg

Jednou mi řekl jeden člen Řecké církve: Víš, proč nemá tvůj lid ještě svého krále? Je to proto, že jste odmítli víru v Ježíše Krista a v jeho království, to on byl králem Izraele. Z tohoto důvodu bylo zničeno království Izraele.
 
Já jsem mu odpověděl: Je známo a ze slov proroků vyplývá, že pro naše mnohé nepravosti bylo zničeno naše království v době Nebukadnesara, kdy tento král odvedl Sidkijáše, krále Judska, do vyhnanství v Babylonii.
K této události došlo více než 400 let před narozením Ježíše.
Postupně nás podrobili Babyloňané, Médové a Řekové.
Dlouho před narozením Ježíše jsme byli podrobeni Římanům.
Důkaz můžeš najít ve vaší křesťanské knize Lukáš ve verši 3:1 -
 
V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes.
 
A také v křesťanské knize Jan ve verši 19:15 -
 
Pilát jim řekl: Vašeho krále mám ukřižovat? Velekněží odpověděli: Nemáme krále, jen císaře.
 
Nyní, když tvrdíte, že Ježíš byl králem Izraele, by nás zajímalo, kdo ho učinil králem, kdy a kde vládl nad Izraelem?
Vy členové Řecké církve jste jako první přijali křesťanství a vašeho mesiáše, stále věříte v Ježíše, přesto bylo vaše křesťanské království zničeno a nemáte vlastního krále, máte mohamedánského vladaře, tureckého sultána, který ovládl Svatou zemi a rozšířil svou vládu i na Řecko.
Mnoho dalších křesťanských států mělo v minulosti své vlastní krále a nyní jsou podrobeny Osmanské říši.
Z druhé strany mohamedáni nevěří v učení Ježíše, a dokonce nemilosrdně pronásledují stoupence této víry, a přesto říše Turků prosperuje.