Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. Tvrzení, že Ježíšovo učení nahradilo Zákon Mojžíšův odporuje Ježíšovým výrokům

 Ve verších 5:17 až 19 v křesťanské knize Matouš se píše -

 

Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým.

 

A také ve verši 16:17 v křesťanské knize Lukáš se píše -

 

Spíše pomine nebe a země, než aby padla jediná čárka Zákona.

 

Tato Ježíšova slova jsou v přímém rozporu s vírou a učením křesťanů, které tvrdí, že platnost Zákona Mojžíšova byla po příchodu Ježíše zrušena.

Podle učení křesťanů byla obřízka nahrazena křtem, a svatost sedmého dne byla přenesena na první den týdne (na neděli).
S podobnou lehkostí křesťané zavrhli mnoho Božích zákonů, dodržují jich pouze velmi malé množství - například zákaz incestu, některé morální zásady, úctu k rodičům, lásku k bližnímu, dobročinnost, zákaz krádeže, cizoložství, vraždy a zákaz některých dalších zločinů, které běžně praktikovaly pohanské národy před příchodem Ježíše.

O tomto tématu pojednávala 19 kapitola v první části této knihy.