Jdi na obsah Jdi na menu
 


67. Pavel uvádí chybnou délku panování krále Saula

Ve verši 13:21 v křesťanské knize Skutky apoštolů se dočteme -

Pak chtěli krále, a Bůh jim dal Saula, syna Kíšova, z pokolení Benjamínova, který jim vládl čtyřicet let.
 
Pavel značně nadhodnotil délku Saulovi vlády.
Saul přestal plnit vůli Boží pouhé dva roky od nástupu na trůn, během své války proti Amálekovcům upadl do Boží nemilosti, a byl zbaven koruny.
Proto byl prorok Samuel Bohem vyslán, aby pomazal Davida, kterému bylo v té době asi dvacet let; když David usedl na trůn, bylo mu třicet let, jak je psáno ve verši 5:4 v Druhé knize Samuelově -
 
Davidovi bylo třicet let, když se stal králem; kraloval čtyřicet let.
 
To znamená, že Saul nemohl od pomazání Davida vládnout Izraeli více než deset let.
Podle hypotézy rabína Josefa Albo, autora knihy Sefer ha-Ikarim, vládl Saul ještě kratší dobu; rozhodně ale nebyl králem čtyřicet let.