Jdi na obsah Jdi na menu
 


33. Narození Ježíše

Ve verších 2: 6 až 7 v křesťanské knize Lukáš se píše -

 

Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna.

 

Z tohoto verše je zřejmé, že se Marii Ježíš narodil po devíti měsících těhotenství, tedy jako většina ostatních dětí.
 
Ve verších 1:39 až 56 se dočteme -
 
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova…… Maria zůstala s Alžbětou asi tři měsíce a pak se vrátila domů.

 

To ale nesouhlasí s tvrzením autorů křesťanského kalendáře, podle nich byl Ježíš počat osmého prosince a dvacátého pátého dne téhož měsíce se narodil.
Znamenalo by to, že se Ježíš nenarodil po standardní době těhotenství, tedy po devíti měsících jak  nás informuje křesťanský zákon, ale po 17 dnech těhotenství.
Někteří křesťané tvrdí, že osmý prosinec je dnem, kdy počala Marii její matka; a teprve později začal být tento den označován jako den kdy počala Marie.

Proč tedy křesťané slaví den, kdy Marii počala její matka přirozeným způsobem, ne den kdy počala Marie, když to podle nich bylo početí zázračné?