Jdi na obsah Jdi na menu
 


74. Apoštol Pavel a rozpor mezi jeho vlastními skutky a učením

Ve verši 16:3 v křesťanské knize Skutky apoštolů se píše -

A Pavel ho chtěl vzít s sebou. Z ohledu na tamější židy jej dal obřezat: všichni totiž věděli, že jeho otec byl pohan.

Pavel obřezáním Timoea dokazuje, že první křesťané praktikovali obřízkou, tak jak jí nařizuje Mojžíšův Zákon, tedy že přikázání o obřízce nebylo zrušeno.
Na druhé straně, Pavel podle veršů 5:2 a 3 psal ve svém listě Galatským -

Slyšte, co vám já, Pavel, říkám: Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. Znovu dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, že je zavázán zachovávat celý zákon.

Když byla obřízka Timoteovi k ničemu, proč ho jeho duchovní vůdce Pavel nechal obřezat?
Pokud byla obřízka - symbol posvátné smlouvy mezi Bohem a Abrahamem nezbytná pro dodržování Zákona Mojžíšova, proč se Pavel, který tento Zákon praktikoval, ze všech sil snažil zrušit jeho platnost?