Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. Ježíš přišel uvést meč, ne mír; to odporuje proroctvím o mesiášovi

Ve verších 10:34 až 35 v křesťanské knize Matouš se píše -

 

Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni.

 

Podobně se ve verši 12:51 vyjadřuje Lukáš -

 

Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení!

 

To dokazuje, že Ježíš nebyl naplněn duchem míru, který je neoddělitelně spojen s posláním mesiáše.

Neboť o očekávaném mesiášovi píše ve verši 9:10 v knize Zachariáš -

Vyhlásí pronárodům pokoj.

 

O tomto období prorokoval ve verši 2:4 Izajáš -

 

On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji.

 

A ve verši 4:3 v knize -

 

On bude soudit mnohé národy, ztrestá mocné pronárody, i ty nejvzdálenější. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji.

 

V té době nebude možné, aby povstal syn proti otci, dcera proti matce, snacha proti tchyni.

 

Naopak jak se píše ve verši 3:24 v knize Malachiáš  -  

 

On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou.