Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. Nenáviď nepřítele svého

Ve verši 5:43 v křesťanské knize Matouš se píše -

 

Slyšeli jste, že bylo řečeno: Milovat budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.

 

Matouš v tomto verši předstírá, že cituje z našeho Písma Svatého, citované nařízení je ale pouze výplodem jeho fantazie.

Písmo Svaté nám nikde nepřikazuje nenávidět naše nepřátele, naopak učí nás zcela něco jiného; ve verších 23:4 a 5 v Druhé knize Mojžíšově se dočteme -

 

Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho zatoulaného osla, musíš mu jej vrátit. Když uvidíš, že osel toho, kdo tě nenávidí, klesá pod svým břemenem, zanecháš ho snad , aniž ho vyprostíš? Spolu s ním ho vyprostíš.

 

Také ve verších 19:17 a 18 v knize -

 

Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva, a neponeseš následky jeho hříchu. Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně , ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Věčný.

 

A také ve verši 24:17 v knize Přísloví se dočteme -

 

Neraduj se z pádu svého nepřítele, nejásej nad jeho klopýtnutím ani v srdci.

 

A také ve verši 25:21 -

 

Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť jej chlebem, žízní-li, napoj ho vodou.