Jdi na obsah Jdi na menu
 


53. Ježíš tvrdí, že má veškerou moc a schopnosti Boha, zároveň ale přiznává že moc a schopnosti Boha nemá

Ve verši 13:3 v křesťanské knize Jan se dočteme  -

Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází.

 

A také ve verši 16:15 -

 

Všecko, co má Otec, jest mé.

 

A ve verši 28:18 v křesťanské knize Matouš -

 

Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.

 

Tato tvrzení o získání Božské moci a schopností jsou v přímém rozporu s tvrzením v často citovaném verši 13:32 v křesťanské knize Marek -

 

O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.

 

Také verš 20:23 v křesťanské knize Matouš zpochybňuje božskou moc a schopnosti Ježíše, Ježíš nemá na rozdíl od Boha moc ovlivňovat budoucí život pravověrných a spravedlivých.

 

Praví jim: Můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž je připravil můj Otec.

 

V křesťanské knize Matouš ve verši 8:20 Ježíš přiznává, že nemá kde složit hlavu, že je chudší než liška či pták.

 

Ale Ježíš mu odpověděl: Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.

 

Ve verši 14:28 v křesťanské knize Jan se píše -

 

Otec je větší než já.

 

Tyto opakované nesrovnalosti zbavují křesťanský Zákon puncu Bohem inspirovaného textu.