Jdi na obsah Jdi na menu
 


29. Spory mezi Ježíšem a jeho rodinou

 Ve verších 3:31 a 35 v křesťanské knize Marek se píše -

 

Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k nim přišel. Kolem něho seděl zástup; řekli mu: Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě. Odpověděl jim: Kdo je má matka a moji bratři? Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: Hle, moje matka a moji bratři! Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.

 

Obdobně situaci popisuje ve verších 12: 47 až 50 i Matouš -

 

Někdo mu řekl: Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit. On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři? Ukázal na své učedníky a řekl: Hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.

 

A ve verších 8:19 až 21 v křesťanské knize Lukáš -

 

Přišla za ním jeho matka a bratři, ale nemohli se k němu dostat pro zástup. Lidé mu oznámili: Tvoje matka a bratři stojí venku a chtějí se s tebou setkat. On jim odpověděl: Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají.

 

Z těchto veršů vyplývá, že vlastní matka, bratři a sestry v Ježíše nevěřili a nebyli jeho učedníky, a že se Ježíš s vlastními příbuznými nechtěl setkat.

Jejich vzájemné neshody potvrzuje i verš 7:5 v křesťanské knize Jan -

 

Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili.