Jdi na obsah Jdi na menu
 


83. Pavel a porušování Zákona Mojžíšova

Ve verši 5:1 v křesťanské knize První list Korintským se píše -
 
Dokonce se proslýchá, že je mezi vámi případ smilstva, a to takový, jaký se nevyskytuje ani mezi pohany, že totiž kdosi žije s ženou svého otce.
 
Pokud jsou podle Pavla křesťané zbaveni povinnosti dodržovat Zákon Mojžíšův (všechny jeho spisy tomu nasvědčují), kde jsou stanoveny povinnosti a zákazy křesťanského náboženství, když je zřejmé, že Ježíš nestanovil žádný nový soubor zákonů?
Je také zcela jisté, že zakladatel křesťanství nenařídil, aby jeho následovníci dodržovali pouze část Zákona Mojžíšova a zbytek aby zavrhli.