Jdi na obsah Jdi na menu
 


62. Ježíšovi učedníci nebyli zběhlí v Písmu

Ve verši 7:7 v křesťanské knize Skutky apoštolů se píše -

Ale já budu soudit národ, který je zotročí, řekl Bůh, a oni vyjdou svobodni a budou mi sloužit na tomto místě.

Na základě tohoto verše se zdá, že Ježíšovi učedníci měli jen povrchní znalosti Písma Svatého.
Neboť ve verši 15:14 v První knize Mojžíšově se píše -

Avšak proti pronárodu, jemuž budou otročit, povedu při. Potom odejdou s velkým jměním.

Verš neobsahuje žádnou zmínku o sloužení na tomto místě (tedy v Egyptě).

A ve verši 3:12 v Druhé knize Mojžíšově se dočteme - Odpověděl: Já budu s tebou! A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal: Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře.

Tento verš také neobsahuje žádnou zmínku o sloužení na tomto místě (tedy v Egyptě).