Jdi na obsah Jdi na menu
 


22. Zachariášova smrt

 

Ve verši 23:35 v křesťanské knize Matouš se píše -
 
Aby na vás padla všechna spravedlivá krev prolitá na zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiášova, kterého jste zabili mezi chrámem a oltářem.
 
V tomto verši si Matouš popletl jména, neboť zabit nebyl Zachariáš syn Barachiášův, ale Zekarjáš syn kněze Jójady, jak to dokazuje Druhá kniha Kronik ve verších 24:20 a 21 -
 
Duch Boží vyzbrojil Zekarjáše, syna kněze Jójady. Postavil se proti lidu a řekl jim: Toto praví Bůh: Proč přestupujete Věčného příkazy? Nepotkáte se se zdarem. Poněvadž jste opustili Věčného, opustí on vás. Spikli se proti němu a na králův příkaz ho na nádvoří Domu Věčného ukamenovali.
 
Je nemožné připustit tvrzení, že Zachariáš syn Barachiášův a Zekarjáš syn kněze Jójady jsou jedna a táž osoba.
Neboť kněz Zekarjáš byl zabit asi 254 let před zničením Chrámu ve dnech judského krále Jóaše, zatímco Zachariáš začal prorokovat až v druhém roce Dária syna Artaxerxésova v době babylónského zajetí.
Chyby tohoto typu vyřčené Ježíšem rozhodně nesvědčí o jeho božské inspiraci, ani o božské inspiraci autorů křesťanského Zákona.