Jdi na obsah Jdi na menu
 


85. Apoštol Pavel a obřízka

Ve verších 7:18 až 20 v křesťanské knize První list Korintským Pavel říká -
 
Je někdo povolán jako obřezaný? Ať se nestane neobřezaným. Je někdo povolán jako neobřezaný? Ať se neobřezává. Nezáleží na tom, zda je někdo obřezán nebo není, ale na tom, zda zachovává Boží přikázání. Nikdo ať neopouští postavení, v němž ho Bůh povolal.
 
Ve verši 5:3 v křesťanské knize List Galatským Pavel říká -
 
Znovu dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, že je zavázán zachovávat celý Zákon.
 
Tato slova by měli mít na paměti ti křesťané, kteří usilují o to, abychom opustili naší svatou víru a přijali jejich náboženství.