Jdi na obsah Jdi na menu
 


72. Další rozpor mezi učením Apoštolů a učením církve

Ve verších 15:20 a 29 v křesťanské knize Skutky apoštolů se dočteme -

 

Ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev.

 

Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně.

 

Apoštolové nařídili svým následovníkům, a často to opakovali, aby neobětovali modlám, aby se zdrželi smilstva a nekonzumovali krev a maso, které nebylo zbaveno krve.
Jak křesťané dodržují tyto zákazy, jsme popsali v kapitolách 49 a 50 v první části této knihy.