Jdi na obsah Jdi na menu
 


26. Další důkaz proti Trojjedinosti

Matouš ve verši 27:46 píše -
 
Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: Eli, Eli, lema sabachthani?, to jest: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
 
Obdobně situaci popisuje ve verši 15:34 i Marek -
 
O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: Eloi, Eloi, lema sabachtani?, což přeloženo znamená: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
 
Tímto zvoláním Ježíš zcela jasně oznamuje, že není Bůh, ale pouhý smrtelník, který se ve chvíli svého utrpení dovolává pomoci Boha.