Jdi na obsah Jdi na menu
 


100. Změny odporující Ježíšovu učení obsažené v křesťanském Zákoně

Ve verších 22:18 až 19 v křesťanské knize Zjevení Janovo se píše -
 
Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize.
 
Křesťané navzdory tomuto verši nikdy neměli problém dělat změny zásadního rázu.
Nahrazení sedmého dne týdne - Šabatu dnem prvním nebylo schváleno ani Ježíšem ani žádným z jeho apoštolů.
Požití krve a masa zardoušených (nevykrvených) zvířat, atd. je porušením toho, co hlásali apoštolové; popisuje to kapitola 3 v první části této práce.
 
Po té co jsem dokončil všechny své myšlenky, děkuji Bohu, který je Jediný a Nedělitelný, První a Poslední, a kromě kterého není žádného jiného Boha.
 
KONEC