Jdi na obsah Jdi na menu
 


47. Cizoložnice

Ve verších 8:3 až 5 v křesťanské knize Jan se dočteme -

Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postaví ji doprostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?
 
Ve verši 8:7 se píše -
 
Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!
 
A ve verši 8:11 se píše -
 
Ona řekla: Nikdo, Pane. Ježíš řekl: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!
 
Ježíšem pronesené věty nejsou jen v rozporu s nařízením obsaženým ve verši 22:22 v Páté knize Mojžíšově - Když bude přistižen muž, že ležel s vdanou ženou, oba zemřou: muž, který ležel se ženou, i ta žena. Tak odstraníš zlo z Izraele - ale i s křesťanskými předpisy, podle kterých by na cizoložnici měl být uvalen ten nejpřísnější trest.