Jdi na obsah Jdi na menu
 


41. Jan Křitel popřel, že je Elijáš

Ve verši 1:21 v křesťanské knize Jan se píše -

 

Znovu se ho zeptali: Jak to tedy je? Jsi Eliáš? Řekl: Nejsem. Jsi ten Prorok? Odpověděl: Ne.

 

Tento verš zcela jasně odporuje veršům 11:13 a 14 v křesťanské knize Matouš, podle kterých je Jan zahrnut do seznamu proroků, a je posledním z proroků.
 
Verše v křesťanské knize Matouš nám říkají -

 

Neboť všichni proroci i Zákon prorokovali až po Jana. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít.

 

Ve verších 17:12 a 13 v křesťanské knize Matouš potvrzuje Ježíš, že Jan je Eliášem, tedy tím kdo předchází mesiáše (má na mysli sebe), i když nebyl poznán.
Ve verších říká -

 

Pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo; tak i Syn člověka bude od nich trpět. Tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli.

 

Kdysi jsem se na tento očividný rozpor zeptal jednoho křesťana, ten se snažil vyhnout přímé odpovědi a odsekl mi, že Samuel také popřel své poslání, když řekl Saulovi, že jde obětovat, zatímco ve skutečnosti šel pomazat Davida na krále Izraele.
Tato odpověď je značně nepřesvědčivá, neboť Samuel netajil své poslání před Davidem, ke kterému byl vyslán, a kterého měl na základě Boží Vůle pomazat; Samuel byl pouze opatrný při setkání se Saulem, k němuž nebyl Bohem vyslán.
Zcela jiný je případ Jana, údajného Eliáše.
Pokud byl Jan skutečně pověřen, aby přinesl Židům zvěst o příchodu mesiáše, vykonal své poslání značně pochybně; neboť své poslání skrýval a popřel.