Jdi na obsah Jdi na menu
 


23. Rozpory v příbězích o Ježíšově pomazání

 

Matouš ve verších 26:6 a 7 píše -
 
Když byl Ježíš v Betanii v domě Šimona Malomocného, přišla za ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje, a vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu.
 
Ve verši 14:3 v křesťanské knize Marek je příběh převyprávěn podobným způsobem -
 
Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu.
 
Verše 7:37 a 38 v křesťanské knize Lukáš ale obsahují zcela jiný příběh -
 
V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem.
 
Poté řekl Ježíš Šimonovi, pánovi domu (verš 46) -
 
Nepomazal jsi mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy.
 
Ve verši 12:3 v křesťanské knize Jan je příběh převyprávěn následujícím způsobem -
 
Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti.
 
Tyto výňatky z knih křesťanského Zákona jsou zajímavým příkladem neshod mezi autory, které by nemohly nastat, pokud by autoři byli ovlivněni Božskou inspirací.