Jdi na obsah Jdi na menu
 


99. Vynechání kmene Dan ze seznamu kmenů

Ve verších 7:5 až 8 v křesťanské knize Zjevení Janovo se píše -
 
Z pokolení Juda dvanáct tisíc, z pokolení Rúben dvanáct tisíc, z pokolení Gád dvanáct tisíc, z pokolení Ašer dvanáct tisíc, z pokolení Neftalím dvanáct tisíc, z pokolení Manase dvanáct tisíc, z pokolení Šimeón dvanáct tisíc, z pokolení Levi dvanáct tisíc, z pokolení Isachar dvanáct tisíc, z pokolení Zabulón dvanáct tisíc, z pokolení Josef dvanáct tisíc, z pokolení Benjamín dvanáct tisíc označených.
 
Ve výčtu dvanácti kmenů Izraele chybí kmen Dan, naopak je zmíněn kmen Menaše, a to navzdory skutečnosti, že je součástí ve verši zmíněného kmene Josef.
Tato chyba dokazuje, že autor křesťanské knihy Zjevení Janovo nebyl pořádně seznámen se základy biblických dějin.
Pokud učitel nemá potřebné znalosti, jaký užitek bude mít žák z jeho výkladu?