Jdi na obsah Jdi na menu
 


24. Ježíš a Bůh

 

Matouš ve verši 26:39 píše -
 
Poodešel (Ježíš) od nich, padl tváří k zemi a modlil se: Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.
 
Podobně se vyjadřuje ve verši 14:35 i Marek -
 
Poodešel (Ježíš) od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina.
 
A také Lukáš ve verších 22:41a 42 -
 
Pak se od nich (Ježíš) vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.
 
Tyto verše popírají křesťanskou víru v to, že Ježíš nabídl dobrovolně sám sebe jako oběť pro spásu lidstva.
Pokud by tomu tak skutečně bylo, proč by váhal a modlil se za odejmutí kalicha; proč by pak volal -
 
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?!
 
Tyto verše jsou dalším z mnoha důkazů toho, že Ježíš a Bůh nejsou jedna a táž bytost, a že podstata jednoho se liší od podstaty druhého.