Jdi na obsah Jdi na menu
 


63. Další důkazy o povrchních znalostech Písma

Ve verších 7:14 až 16 v křesťanské knize Skutky apoštolů se píše -

Pak si Josef vzal k sobě svého otce Jákoba a všechny své příbuzné; bylo jich sedmdesát pět.Tak se Jákob dostal do Egypta a tam zemřel on i naši praotcové. Jejich ostatky přenesli do Sichemu a uložili je do hrobky, kterou Abraham koupil od synů Emorových v Sichemu a zaplatil stříbrem.

Tato krátká pasáž obsahuje velké množství chyb.
Zaprvé víme, že počet osob z domu Jákobova, které  vešly do Egypta, a to včetně Josefa a jeho synů, bylo sedmdesát, ne sedmdesát pět.

Jak je psáno ve verši 46:27 v První knize Mojžíšově -

K tomu synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě, dva. Všech duší domu Jákobova, které vešly do Egypta, bylo sedmdesát.

A také verš 10:22 v Páté knize Mojžíšově -

Tvoji otcové sestoupili do Egypta v počtu sedmdesáti duší, ale nyní tě Hospodin, tvůj Bůh, učinil tak početným jako nebeské hvězdy.

Za druhé Jákob nebyl pohřben v Sichemu, ale v jeskyni Machpela v Hebronu.

Za třetí praotcové kmenů nebyli pochováni v Egyptě, v Egyptě byl pohřben pouze Josef, a jeho ostatky vynesli z Egypta Mojžíš a Izraelité.

Za čtvrté Abraham nekoupil jeskyni Machpela od synů Emorových, ale od Chetejce Efrona.

Pohřebiště u Sichemu, nekoupil Abrahám, ale Jákov.
Autor křesťanské knihy Skutky apoštolů popletl v Tóře zmíněný Abrahámův a Jákobův nákup pohřebiště, zřejmě měl informace pouze z doslechu.

Za šesté Sichem byl syn, ne otec Emorův.